Celanders förlag
Skönlitteratur, historia och samtidsanalys
Omprövningar

Bokdata

David Brolin: Omprövningar. Svenska vänsterintellektuella i skiftet från 70-tal till 80-tal
Idéhistorisk essä
Danskt band, 288 sidor
Omslag: www.bokochform.se
ISBN: 978-91-87393-20-4
Utgivningsdatum 6 april 2015

Beställ

Alla böcker:

Abigails liv
av Chris Abani

Antonio Gramsci. Intellektuell och politisk biografi
av Antonio Santucci

Att kyssa en kvarleva
av Maura Dooley

Avfällingen – Lawrence efter Arabien
av Bengt Abrahamsson

Bangladesh – i förändringens tid
av Bo Kramsjö

Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap!
Anders Björnsson & Sven Hirdman (red)

Bilal
av Fabrizio Gatti

I Bildts tid
av Anders Björnsson

Darfur, konfliktens bakgrund
av Julie Flint & Alex de Waal

”Den här gången gick vi för långt”
av Norman Finkelstein

Den kravmärkta människan
av Malin Ideland

Den sista gåvan
av Abdulrazak Gurnah

Den tredje passageraren
av Tony Johansson

Det förlängda ögonblicket
av Anne-Sofie Nielsen

Det nya nuet
av Bo Gustavsson

Det är så här det är
av Selima Hill

Eldträd tidig morgon
av Mattias Jeschko-Edberg

En hedersam kvinna
av Jennie Silis

Flyktingkrisen och den svenska modellen
av Anders Nilsson & Örjan Nyström

Försvaret främst
Anders Björnsson (red)

Graceland (slutsåld)
av Chris Abani

Graceland (pocket)
av Chris Abani

Haiti 2004
av Peter Hallward

Historier om herr Keuner
av Bertolt Brecht

Högerpopulismen dissekerad
av Magnus E. Marsdal

Kapitalismen – en spökhistoria
av Arundhati Roy

Kartusianklostret i Parma
av Stendhal

I morgon Brasilien
av Björn Kumm

Imperiets skugga
av John Newsinger

Jihadisternas återkomst
av Patrick Cockburn

Lagen mot krig
av Rolf Andersson, Mats Björkenfeldt, Per Boström och Lars-Gunnar Liljestrand

Libyenkrigets geopolitik
av Ola Tunander

Migritude
av Shailja Patel

Moraliska småskrifter
av Giacomo Leopardi

Nattens sång
av Chris Abani

Nekropol
av Boris Pahor

När gatan tog mediemakt
av Jan Myrdal

Obamasyndromet
av Tariq Ali

Omprövningar
av David Brolin

Ordet i min makt
av August Strindberg

Paradiset
av Abdulrazak Gurnah

Podemos
av Lotta Elstad

På tvärs
av Jan Myrdal

Resan till Barbarien
av Jan Myrdal

Rolles sista resa
av Carita Andersson

Skuggans årstid
av Léonora Miano

Släpljus och vingar
av Roy Isaksson

Som i en erövrad stad
av John Newsinger

Stora världen
av David Malouf

Sverige, Nato och säkerheten
Lars Ingelstam (red)

Sören Wibe: Fritänkare och vägbrytare
Jan Å. Johansson (red)

Tretton
av Mia Berner

Trottoaren i Teheran
av Pär Fredborn Larsson

Tyskland, vårt Tyskland
av Kurt Tucholsky

Tystnadens Europa
av Helle Larssen

Utan framtid
av Natacha López och Mårten Björk

Vad var kommunismen?
av Tariq Ali

Välkommen till Himmelsta
av Hanna Landahl

Älska din dröm
av Yvan Sagnet

David Brolin

Svenska vänsterintellektuella i skiftet från 70-tal till 80-tal

Idéhistorisk essä

Vad kommer först? Hönan eller ägget? Omprövningen eller karriären? David Brolin har skrivit en gedigen studie av några svenska intellektuella som under flera årtionden spelat en central roll i den offentliga debatten och hur de hanterade övergången från ett vänsterdominerat 70-tal till ett nyliberalt 80-tal. Boken innehåller ett antal porträtt av personer som spelade en viktig roll i detta skifte och hur de över ett drygt årtionde kom att röra sig från en ställning långt ut på vänsterkanten till en position i samhällsdebattens mittfåra (Lars Gustafsson, Håkan Arvidsson, Svante Nordin, Bo Gustafsson, Klas Eklund och Göran Rosenberg). Den avslutas med ett försök att teoretiskt och systematiskt knyta samman dessa individuella öden och placera in dem i ett historiskt och internationellt sammanhang.

Fredrik Persson-Lahusen i Aftonbladet

Vi vill gärna att våra intellektuella ska vara som Émile Zola; redo att sätta sitt ­kulturella kapital på spel för sanningen och inte tveka att ta sig ton mot makten. Brolin påminner dock om att det knappast saknas ­intellektuella med dragning till den ”härskande klassen”, och frågar sig om de ”inte i allmänhet är en social grupp som utmärks av rörlighet, anpassningsbarhet och sårbarhet för genomgripande samhällsförändringar?”

Läs hela recensionen

Maria Schottenius i Dagens nyheter

Det är en imponerande kartläggning han gör över den intellektuella positionsförflyttningen från vänster till höger. Några av de personer han intresserar sig för i sin bok har själva i böcker och artiklar redovisat sina 180-graderssvängar, men ofta lite friserat. David Brolin har gått på djupet i arkiven och skaffat sig en omfattande beläsenhet i denna moderna och något pinsamma omprövningarnas historia.

Läs hela recensionen

Robert Sundberg recenserar Omprövningar i Dalademokraten

Ingen enskild förklaring ger hela svaret: generationsförklaringar, elitism, nyliberal våg, ledarkult. Apropå det kan Göran Rosenberg sägas ha bytt från Mao till mediemogulen Jan Stenbeck.

Boken är läsvärd och serverar svenska politiska historien åren från 1968 i beskrivningarna av de sex männens åsiktsförändringar.

I några textdelar är det snårigt, men de tillhör undantagen. En politiskt intresserad person har behållning av boken.

Läs hela recensionen

Torbjörn Elensky avsluter sin resonerande understreckare om Omprövningar med orden

Brolin ger en mycket intressant skildring av central svensk ideologihistoria, som vi fortfarande inte har bearbetat klart. Det vore skönt om vi kunde pausa lite i den pågående debatten och tänka över hur vi hamnat där vi är, så kanske vi lättare kan komma vidare på ett konstruktivt sätt.

Läs hela recensionen

Robert Mathiasson recenserar Omprövningar i Proletären

Det viktiga och det som gör Brolins bok läsvärd är försöket att följa trådarna i självbekännelselitteraturen bakåt. Handlade det om tydliga brott eller finns det bärande tankar som överlever sidbytet, ett innehåll som är det samma oavsett formen?

Lärdomen är den gamla sanningen att arbetarklassens organisationer måste byggas och ledas av arbetarna själva och att den konkreta analysen aldrig får ersättas av illusionernas fjäderlätta paraoller. David Brolins bok påminner om varför den lärdomen aldrig får glömmas, vilket gör det till en välbehövlig bok.

Ulf Karlström recenserar Omprövningar på webbplatsen jinge.se

Brolin är initierad, skriver bra, ger rikligt med referat i form av citat och för nyanserade resonemang.

Brolins nya bok är klart läsvärd, och enstaka ohistoriska slängar mot faser i Sovjetunionens historiska utveckling förminskar knappast värdet av boken.

Läs hela recensionen